พระชัชชญากร ภูริวฒฺฑโณ

อายุ ๒๒ ปี พรรษา ๒

แรงบันดาลที่สมัครเรียนภาษาบาลีวิถีโพลวพลือ

“อยากจะอยู่ในพระพุทธศาสนาต่อไปได้อีก เพราะตัวเองคิดว่า แค่นักธรรมชั้นเอกคงไม่พอ จะต้องออกหาความรู้ เพื่อที่จะได้มาสอนบุคคลรุ่นหลังที่จะเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา”

Leave a comment