“การพัฒนาคือการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีกว่าเดิม”วัดบ้านขะยูงเป็นอีกวัดหนึ่งที่กำลังพัฒนาต่อเนื่องอย่างก้าวกระโดดไปสู่ความเจริญอย่างยั่งยืน

 977 total views

 977 total views วันพฤหัส…

Read More