เริ่ม 1 มิถุนายน 2564 มูลนิธิโพลวพลือ (ทางสว่าง) เตรียมสานงานก่อสร้างวิหารโพลวพลือต่อให้สำเร็จ

Spread the love

 5,204 total views,  34 views today

วิหารโพลวพลือ คือ สถานที่สำหรับชี้ทางสว่างแก่ชุมชน ซึ่งเราได้ร่วมกันอุปถัมภ์สร้างวิหารหลังนี้ผ่านมาจนใกล้จะสำเร็จแล้ว วิหารหลังนี้เกิดจากมูลนิธิโพลวพลือ (ทางสว่าง) พร้อมด้วยศิษย์หลวงปู่สรวง วัดบ้านขะยูง นำโดย พระครูปลัดอดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ, ดร. ประธานมูลนิธิโพลวพลือ (ทางสว่าง) ให้ความอุปถัมภ์
ทั้งนี้ ดำเนินการก่อสร้างโดย หลวงพ่อพระครูไพโรจน์อินทสาร เจ้าอาวาสวัดบ้านขะยูง เจ้าคณะตำบลละลม-ห้วยตามอญ
วิหารโพลวพลือที่กำลังก่อสร้างปล่อยค้างไว้ เตรียมสานงานต่อเพราะเหลืออีกไม่มากแล้ว ที่ผ่านมาแม้ว่ายังสร้างไม่เสร็จแต่ได้ใช้ประโยชน์มาโดยตลอด ทั้งคณะสงฆ์ก็ดี ฝ่ายบ้านเมืองก็ดี โรงเรียนก็ดี ชุมชนก็ดี ได้มาอาศัยสำหรับจัดกิจกรรมต่อเนื่องมา ผู้มีส่วนแห่งการได้สร้างแม้เพียงเล็กน้อยย่อมได้บุญโดยตลอดไม่ว่างเว้นทั้งวันและคืนตลอดกาลทุกเมื่อ
1 มิถุนายน 2564 ขอเริ่มลุยสร้างต่อให้สำเร็จ ตามเจตนารมย์ที่ได้ตั้งใจ และเตรียมขับเคลื่อนงานร่วมกับเครือข่ายของมูลนิธิฯ ซึ่งมีพันธกิจที่ต้องดำเนินการให้บรรลุวัตถุของการก่อตั้งมูลนิธิฯ
“ชีวิตของเราเกิดมาไม่นานก็ตายจากกันแล้ว อยู่กันไม่นานเกินร้อยปี อะไรที่สามารถทำได้ เราขอทำฝากไว้แก่พระศาสนา เราจะทำช่วยกัน มูลนิธิโพลวพลือ (ทางสว่าง) ขอเป็นสะพานทำหน้าที่เพื่อความสุขความเจริญแก่วัดแก่พระศาสนาต่อไป”
สาธุ โพลวพลือ Wisdom for peace
มูลนิธิโพลวพลือ (ทางสว่าง)

Leave a comment