มูลนิธิโพลวพลือ (ทางสว่าง) ร่วมกับ รพ.สต.ห้วยตามอญ เตรียมขับเคลื่อนโครงการพยาบาลสงฆ์อาพาธเชิงรุกในฐานะอุบาสกอุบาสิกา

Spread the love

 2,034 total views,  6 views today

มูลนิธิโพลวพลือ (ทางสว่าง) ร่วมกับ รพ.สต.ห้วยตามอญ เตรียมขับเคลื่อนโครงการพยาบาลสงฆ์อาพาธเชิงรุกในฐานะอุบาสกอุบาสิกาโดยไม่ต้องรอให้พระสงฆ์เดินมาหา แต่เราจะไปหาท่าน ไปถามที่วัดว่ามีรูปไหนอาพาธ จะหนักหรือเบาเราจะช่วยดูแลเพื่อสุขภาพที่ดีของพระสงฆ์ในชุมชน เราจะทำนำร่องในตำบลห้วยตามอญ โดยความอุปถัมภ์จากมูลนิธิโพลวพลือ (ทางสว่าง)

สำหรับโครงการพยาบาลสงฆ์อาพาธนี้ ท่านใดมีศรัทธาจะร่วมบริจาค สามารถ #สมทบทุนได้โดยตรงที่

ธนาคารกสิกรไทย

ชื่อบัญชี มูลนิธิโพลวพลือ (ทางสว่าง) เพื่อพยาบาลสงฆ์อาพาธ
เลขที่บัญชี 5771011448
สาขาขุขันธ์
หมายเหตุ มูลนิธิไม่มีนโยบายให้บุคคลใดรับบริจาคด้วยบัญชีส่วนตัวในนามมูลนิธิ หากประสงค์สมทบทำบุญให้ทำบุญผ่านบัญชีของมูลนิธิโดยตรงเท่านั้น
สำนักงานใหญ่มูลนิธิโพลวพลือ (ทางสว่าง) วัดบ้านขะยูง ต.ห้วยตามอญ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โทร.0850889150

ประชุมคณะทำงานเตรียมลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับพระสงฆ์ในตำบลห้วยตามอญ

  (ท

Leave a comment