ความมั่นคงทางอาหารของสวนโพลวพลือ มูลนิธิโพลวพลือ (ทางสว่าง) วัดบ้านขะยูง

Spread the love

 2,025 total views,  37 views today

” ครัวบุญ อิ่มท้อง อิ่มสุข”
พืชพรรณธัญญาหารมีมากมาย หาซื้อตามร้านค้า รถพุ่มพวงขายเช้า เที่ยง เย็น ในตลาดก็มีให้เลือก แต่กับข้าวที่ถูกใจ ไม่ได้เกิดจากที่เหล่านี้ แต่บางครั้งเกิดจากที่มาของพืชพรรณธัญญาหารที่เพียรปลูก เพียรดูแล ใส่ใจรดน้ำจนเติบใหญ่จนได้กิน
กลายเป็นครัวบุญ กินแล้วอิ่มท้องอิ่มอกอิ่มใจ เหมือน โคก หนอง นาบุญ โพลวพลือ ซึ่งโคก หนอง นาบุญ โพลวพลือ ตั้งอยู่บ้านขะยูง ตำบลห้วยตามอญ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นพื้นที่ที่มีจุดเด่นมากและประสบความสำเร็จเหมาะสมในการสร้างกิจกรรมที่ดี ร่วมกับเครือข่ายหลากหลายพื้นที่ เพราะมาเที่ยวไม่ได้มาแค่เที่ยวเล่น แต่เที่ยวรู้เพราะ ทุกคนจะได้เรียนรู้ตามฐานต่างๆ ทั้งหมด 5 ฐาน ที่ต้องใช้สติปัญญาและความสงบ ในการคิด โดยเราใช้หลักธรรมการสอนส่วนหนึ่งจากปริศนาธรรมหลวงปู่สรวง
ในสายตาคนรุ่นใหม่ เยาวชน หนุ่มสาว นักเรียนมองเห็นว่าโคก หนอง นาบุญ โพลวพลือ เป็นภาพแสดงวิถีชีวิตในอดีตได้ดี โดยเฉพาะ อาชีพเกษตรกรรมที่เป็นผู้สร้างอาหารให้ทุกคนได้บริโภค พร้อมกันนี้มีสภาพบริบทที่มีรูปภาพคล้ายนิทรรศการ เดินชม เหมือนห้องศิลปะแนวธรรมชาติ ให้ผู้มาถึงรู้สึกได้พักผ่อน ผ่อนคลาย
มา ณ วันนี้ โคก หนอง นาบุญ โพลวพลือ ได้ปลูกพืชผักหลากหลาย แล้วแต่จะเก็บเกี่ยว วันนี้แม่ครัวประจำวัดบ้านขะยูง ได้พากันมาเก็บผักไปปรุงอาหารถวายพระ เช่น ผักบุ้ง มะเขือยาว มะเขือเปาะ ยิ่งเก็บยิ่งเกิด ขณะเดียวกันในสวนก็ยิ่งปลูกยิ่งเพิ่ม เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหารตลอดทั้งปี อาหารที่สวนโพลวพลือ จึงเปรียบเสมือนครัวของชุมชน เพราะปลูกเพื่อเป็นเสบียงบุญ ฝากนักท่องเที่ยว บริจาคให้งานศพ ฝากผู้ป่วย ผู้สูงวัย ผู้ยากไร้ ตามที่ต่างๆ เพราะผักสวนโพลวพลือ เป็นผักปลอดสารพิษ
ดังนั้นสวนโคก หนอง นาบุญ โพลวพลือ แม้แบบแปลนไม่เป็นไปตามหลักคิดเต็มร้อย แต่ผลผลิตที่ได้ เราได้โคก หนอง นาบุญ โพลวพลือ เราสร้างพื้นที่ พร้อมการเรียนรู้ตลอดเวลา เพราะยิ่งปลูก ยิ่งแจก คนยิ่งหลั่งไหลมาเรียนรู้ และสร้างความภูมิใจให้คนในชุมชนว่า โคก หนอง นา ไม่ใช่สิ่งที่ทำยาก ทำไป ปลูกไป ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก
เราก็สร้างความมั่นคงทางอาหารของเราในแบบฉบับ ชาวบ้านเราได้ เหมือนที่หลวงปู่สรวงเคยเขียนไว้ แซรย์ สรูล (นาแห่งความสุข) สุขที่ได้คิด ได้ทำ ทำในสิ่งที่เป็นเรา ในวิถีโพลวพลือ ไม่ต้องมีแบบแผนมากมาย ทำ สร้าง ปรับ เพื่อให้ทันเหตุการณ์ตลอดเวลา โคก หนอง นาบุญ โพลวพลือ ยินดีต้อนรับหากสถานการณ์โรคระบาดโควิท 19 คลี่คลาย เรามาเที่ยวกันในวิถีเรียบง่าย วิถีโพลวพลือ วิถีแห่งสติปัญญา และทางสว่าง เราพร้อมต้อนรับทุกท่าน เพราะทุกท่านคือ สมาชิก ครัวโพลวพลือ
ข่าวเจิตสรูล : อุไรภรณ์ บุตะเคียน 11 /05/64
ั่

Leave a comment