ความคืบหน้าซุ้มประตูและวิหารคดวัดบ้านขะยูงสง่างามทรงคุณค่ามาก

Spread the love

 2,564 total views,  34 views today

จากการดำเนินการก่อสร้างซุ้มประตูและวิหารวัดบ้านขะยูง อุปถัมภ์โดย มูลนิธิโพลวพลือ (ทางสว่าง) พร้อมคณะศรัทธาศิษย์หลวงปู่สรวงวัดบ้านขะยูง วันนี้ขอนำเอาความคืบหน้าการก่อสร้างมาให้ทุกท่านได้ชมกัน คาดว่าคงอีกไม่นานก็จะสำเร็จแล้ว ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการติดลวดลายตกแต่งรายละเอียดหน้าบันและเก็บสี

สิ่งที่เราร่วมใจกันอุปถัมภ์สร้างเราได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงสู่ความเจริญของวัดสารอด เป็นความภาคภูมิใจของชุมชนที่มีส่วนร่วมกันทำให้วัดเล็กๆ วัดหนึ่ง ที่หลวงปู่สรวงได้เคยอยู่อาศัยในครั้งคราวที่มีชีวิต บัดนี้วัดบ้านขะยูงได้เติบโตเจริญขึ้นอย่างผิดหูผิดตา การจัดการบริหารวัดโดย พระครูไพโรจน์อินทสาร เจ้าอาวาสวัดบ้านขะยูง โดยความอุปถัมภ์จัดหาทุนโดย มูลนิธิโพลวพลือ (ทางสว่าง) ซึ่งมี พระครูปลัดอดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ, ดร. ประธานมูลนิธิฯ

โอกาสนี้ทางวัดขออนุโมทนากับทุกท่านที่มีส่วนในการอุปถัมภ์ทำให้วัดบ้านขะยูงเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาเป็นศูนย์รวมใจของชุมชนเป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “กตัญญูกตเวทีเลิศ แหล่งบ่อเกิดสติปัญญา นำพัฒนาสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน”

สาธุ โพลวพลือ

Leave a comment