หลวงปู่สรวงผู้ชี้ทางสว่าง (โพลวพลือ) ทางสว่าง คือ ทางแห่งปัญญาเพื่อนำมาชีวิตให้พบความสงบ

Spread the love

 2,341 total views,  33 views today

#โพลวพลือ ทางสว่าง

* หลวงปู่สรวงผู้ชี้ทางสว่าง (โพลวพลือ) ทางสว่าง คือ ทางแห่งปัญญา ท่านไม่ใช่คนพูดมาก แต่ท่านมักทำกิจกรรมปริศนาธรรมมาก เพื่อให้ลูกศิษย์ได้เห็น อาจจะเป็นความแปลกพิศดารที่ทำให้กลุ่มคนบางกลุ่มสมัยนั้นมองว่าท่านทำเหมือนคนบ้า

* จนสร้างความงุนงงให้ลูกศิษย์ต่างคิดตีความกันไปต่าง ๆ นา ๆ คนชอบเล่นหวยก็ตีความเป็นหวย คนชอบศึกษาธรรมะก็ตีความเป็นธรรมะ แต่เท่าที่ศึกษามาน้อยคนมาก ทั้งพระทั้งโยมที่จะตีความเป็นธรรมะ ส่วนมากจะตีความเป็นหวยมากกว่า

* ดังนั้น มาถึงยุคนี้ หากมองในมุมมองทางสว่างหรือทางปัญญา ต้องมองไปทางปริศนาธรรม ตีความสิ่งที่ท่านทำให้เป็นธรรมะ หากเข้าใจอย่างลึกซึ้งได้ แม้ธรรมะข้อเดียวก็สามารถนำเอาไปปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความสงบทั้งชีวิตได้

* จากที่ได้สัมภาษณ์ลูกศิษย์หลวงปู่สรวงหลายคนพูดตรงกันว่า เวลาเดินทางไปไหนมาไหน หลวงปู่จะเลือกขึ้นรถลูกศิษย์คันไหนที่ท่านขึ้นลูกศิษย์คนนั้นถือว่าตนเองโชคดีมาก คนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็จะรีบดูเลขทะเบียนรถเพื่อเอาไปซื้อหวย

* แต่ประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้ คือ เมื่อหลวงปู่สรวงขึ้นรถของลูกศิษย์คันไหน ลูกศิษย์ถามหลวงปู่สรวงว่า หลวงปู่จะไปไหน ท่านจะตอบว่า โตวตามโพลว (ไปตามทาง) ทางนี้มันมืด ท่านก็บอกว่า ให้เปิดไฟ ท่านจะบอกว่า โตวตามโพลวพลือ ไปตามทางสว่าง นี่เป็นที่มาของ โพลวพลือ (ทางสว่าง) ที่หลวงปู่สรวงเป็นผู้ชี้ทางไว้ คือ ให้ไปทางสว่าง ตีความว่า ทางสว่าง คือ ทางแห่งปัญญา ดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี, ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

* เราในฐานะศิษย์ของหลวงปู่สรวงจึงควรน้อมนำธรรมะโพลวพลือ (ทางสว่าง) ไปใช้ อย่าหลงประพฤติตนไปในทางมืด ทางเสื่อม ที่อาจจะมีอันตรายที่หลบไม่ได้เหมือนทางที่มืดเดินทางไปอาจตกหลุ่มตกบ่อเกิดอันตรายได้ ควรเตรียมตัวเดินทางให้ดี มีแสงสว่างนำทางไป คือ มีปัญญานำทางชีวิตตนเองให้ได้

* สาธุ โพลวพลือ Wisdom for peace

พระครูปลัดอดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ, ดร. ประธานมูลนิธิโพลวพลือ (ทางสว่าง)

Leave a comment