ขอเชิญศิษย์หลวงปู่สรวง วัดบ้านขะยูง และผู้ใจบุญทั้งหลาย ร่วมทำบุญพยาบาลสงฆ์อาพาธร่วมกับมูลนิธิโพลวพลือ (ทางสว่าง) เพื่อพยาบาลสงฆ์อาพาธ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

Spread the love

 1,848 total views,  2 views today

🙏🙏🙏ขอเชิญศิษย์หลวงปู่สรวง วัดบ้านขะยูง และผู้ใจบุญทั้งหลาย ร่วมทำบุญพยาบาลสงฆ์อาพาธร่วมกับมูลนิธิโพลวพลือ (ทางสว่าง) เพื่อพยาบาลสงฆ์อาพาธ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
ขอคนละ 5,10, 20 บาท หรือตามศรัทธา
🚩ร่วมบุญได้ที่
ธนาคารกสิกรไทย มูลนิธิโพลวพลือ (ทางสว่าง)
เพื่อพยาบาลสงฆ์อาพาธ
เลขที่บัญชี 577-1-01144-8
สาขาขุขันธ์
* ชื่อว่าเสมือนอุปัฏฐากพระพุทธเจ้า ดังพระพุทธพจน์ที่ว่า “ผู้ใดต้องการอุปัฏฐากเราตถาคต ผู้นั้นจงไปอุปัฏฐากภิกษุไข้เถิด”
* อกุศลกรรมในอดีตชาติ จะเปลี่ยนจากหนักเป็นเบา จากเบาเป็นสูญ ถือเป็นการสะเดาะเคราะห์อย่างหนึ่งได้
* เจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติ เมื่อได้รับส่วนบุญนี้จะเลิกจองเวรจองกรรม ช่วยให้พ้นเวรพ้นกรรม
* สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง เทวดารักษา สรรพวิญญาณเมตตาปราณี
เหล่าวิญญาณร้ายไม่อาจเบียดเบียนบีฑาได้
* จิตใจสงบร่มเย็น ปวงภัยไม่เกิด ฝันร้ายไม่มี มีสง่าราศีผ่องใส สุขภาพเเข็งเเรง กิจการงานเป็นมงคล แก่ตัว อายุยืนยาว ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย
* ไม่พลัดพรากจากคนรัก ของรัก ก่อนเวลาอันควร
* ชื่อว่าได้อุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาให้มั่นคง ยั่งยืน
#หมายเหตุ มูลนิธิโพลวพลือ (ทางสว่าง) ไม่มีนโยบายให้ผู้ใดรับบริจาคโดยใช้บัญชีส่วนตัวเพื่อรับบริจาคในนามมูลนิธิฯ หากประสงค์ร่วมทำบุญให้ร่วมบุญได้ที่ บัญชีของมูลนิธิฯ โดยตรงหรือ สามารถเดินทางร่วมบุญได้ที่ สำนักงานใหญ่มูลนิธิโพลวพลือ (ทางสว่าง) วัดบ้านขะยูง ต.ห้วยตามอญ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
มูลนิธิโพลวพลือ (ทางสว่าง) โทร. 0850889150

Leave a comment