ทีมฟุตบอล “พญาไก่ป่าโพลวพลือ” ห้วยตามอญอคาเดมี จัดกิจกรรม “วิ่งมาเอาบุญ”

Spread the love

 16,671 total views,  35 views today

#วันครู ปฏิบัติบูชาครู
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2564 ทีมฟุตบอลห้วยตามอญอคาเดมี “พญาไก่ป่าโพลวพลือ” จัดกิจกรรม “วิ่งมาเอาบุญ” จากโรงเรียนบ้านห้วยตามอญ สู่ สวนโพลวพลือ ได้รับฟังธรรมโอวาทใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์โพลวพลือ มารับพลังชีวิต “ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา” ได้ร่วมกันสวดมนต์ภาวนา เรียนรู้วิชาชีวิต ร่วมกันปลูกมะพร้าว และพืชผัก ทำความสะอาดลานสวนโพลวพลือ
#พญาไก่ป่าโพลวพลือ เหล่านี้เป็นลูกหลานเยาวชนในอำเภอภูสิงห์ของเรา ทุกบ้าน ทุกตำบล ทุกโรงเรียน สามารถสมัครเข้ามารวมตัวกันฝึกซ้อมฟุตบอลภายใต้การกำกับดูแลของสโมสรกีฬาราชประชา ที่มีศูนย์ฝึก ณ โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ โดยความอุปถัมภ์ของมูลนิธิโพลวพลือ (ทางสว่าง)
ทั้งนี้ ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ พร้อมทีมโค้ช จะนำ “ทีมพญาไก่ป่าโพลวพลือ” มาบ่มเพาะคุณธรรม/จิตอาสา เดือนละ 2 ครั้ง ณ สวนโพลวพลือ เพื่อซึมซับพลังชีวิต และสร้างสาธารณะประโยชน์
สาธุ โพลวพลือ

Leave a comment