ท่องเที่ยวไปตามโพลวพลือ(ไปตามทางสว่าง)วัดบ้านขะยูง

Spread the love

 1,142 total views,  2 views today

วันนี้ เวลา ๐๙.๑๕ น. มีนักแสวงบุญและนักท่องเที่ยวจาก อำเภอชุมพล จังหวัดสุรินทร์และพระสงฆ์จาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการพร้อมญาติโยม แวะเวียนเข้ามาชุมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งหลวงปู่สรวงในศาลาไม้หลวงปู่สรวง ที่หลวงปู่ท่านเคยมาพำนักพักอาศัยบ่อยครั้งที่สุด ในบรรดาที่ต่างๆที่หลวงปู่ท่านเคยไป ซึ่งในพิพิธภัณฑ์นี้ยังมีร่องรอยเกี่ยวกับลายมือของหลวงปู่สรวง และร่องรอยปริศนาธรรมอื่นๆอีกมาก บนศาลาไม้ ภายในวัดบ้านขะยูง

เยี่ยมชมเสร็จ ก่อนกลับบ้านทางวัดมีที่ระลึกแจกให้กับคณะผู้แสวงบุญจากที่ต่างๆทั่วสารทิศไม่ว่าจะที่ไหนใกล้ไกล ทุกคนที่มาแวะเวียนเข้าชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งหลวงปู่สรวง ทางวัดก็ให้ติดไม้ติดมือกันไป ทั้งนี้ เป็นนโยบายของท่านพระครูปลัดอดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ ดร.ประธานมูลนิธิโพลวพลือ(ทางสว่าง)ได้กล่าวเอาไว้ว่า มูลนิธิโพลวพลือ(ทางสว่าง)และวัดบ้านขะยูง เรามีแต่ให้ เพราะการให้คือการได้ความสุขกลับคืนมา

ข่าวเจิตสรูล : โดย อาเน้าะบายกรีม ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

Leave a comment