วัดบ้านขะยูงร่วมกับคณะสงฆ์ตำบลห้วยตึ๊กชูเขต๒ประชุมชี้แจงกิจกรรมภายในพรรษาปี๒๕๖๓

Spread the love

 1,573 total views,  2 views today

หลวงพ่อพระครูไพโรจน์อินทสารเจ้าอาวาสวัดบ้านขะยูงเจ้าคณะตำบลห้วยตึ๊กชูเขต๒ ได้ประชุมคณะสงฆ์เขต๒ทั้งหมดเพื่อชี้แจงกิจกรรมภายในพรรษาปีนี้ ซึ่งมีพระสงฆ์เข้าร่วมประชุมจำนวน ๓๐ รูป และญาติโยมบางส่วนเข้าร่วมประชุมด้วย โดยได้ใช้ห้องประชุมมูลนิธิโพลวพลือในการประชุมคณะสงฆ์ เขต๒ในครั้งนี้

ข่าวเจิตสรูล : โดย พระชานน ญานิสฺสโร

Leave a comment