ขอเชิญร่วมบุญปูพื้นวิหารวัดบ้านขะยูงชั้น 2 กองละ 300 บาท

Spread the love

 15,443 total views,  35 views today

🕊#แชร์เท่ากับได้ช่วยสร้างวิหารวัดบ้านขะยูง จ.ศรีสะเกษ
ขอคนละ 5 บาท 10 บาท หรือ คนละ กอง 2 กอง
#ขอเชิญร่วมทำบุญปูพื้นวิหารชั้น 2 จำนวน 1,500 ตารางเมตร #กองละ 300 บาท หรือตามกำลังศรัทธา $
ขาดอีกจำนวน 5,650 กองบุญ

🔴สามารถร่วมบุญได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย
ชื่อบัญชี วัดบ้านขะยูง
เลขที่ 0241500691
(วัดบ้านขะยูง ต.ห้วยตามอญ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะกษ)

#อานิสงส์ในการร่วมบุญสร้างที่อยู่อาศัย ย่อมได้บุญตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า

“ชนเหล่าใดปลูกสวนอันน่ารื่นรมย์ ปลูกป่า สร้างสะพาน ขุดสระน้ำ บ่อน้ำ และสร้างที่พักอาศัย บุญย่อมเจริญแก่ชนเหล่านั้น ทั้งกลางวันและกลางคืนตลอดกาลทุกเมื่อ ชนเหล่านั้นดำรงอยู่ในธรรม สมบูรณ์ด้วยศีลแล้วย่อมไปสู่สวรรค์อย่างแน่นอน” (สังยุตตนิกาย สคาถวรรค 15/57/61)

#สรุปยอดในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

🚩รายการค่าใช้จ่ายปูพื้นชั้นที่ 2 มีรายการดังต่อไปนี้

🍀1. ซื้อหินแกรนิตเทาจีน ขนาด 60×60 #ตารางเมตรละ 630 บาท (ส่งฟรี #บริษัทสยามศิลาแกรนิต จำกัด ร่วมทำบุญโดยไม่คิดค่าจัดส่ง) รวม 945,000 บาท $

🍀2. ค่าแรงปูพื้น #ตารางเมตรละ 300 บาท รวม 450,000 บาท $

🍀3. ค่าปูนทราย #ตารางเมตรละ 200 บาท รวม 300,000 บาท $

🕸รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 1,695,000 บาท $

#สำนักงานกลางวัดบ้านขะยูง
พระปลัดอดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ, ดร.
โทร.0850889150

Leave a comment