ประกาศรายชื่อนักเรียนบาลีวิถีโพลวพลือวัดบ้านขะยูง รุ่น 1 ประจำปีการศึกษา 2563

Spread the love

 1,354 total views,  6 views today

ประกาศรายชื่อนักเรียนภาษาบาลี “บาลีวิถีโพลวพลือ” รุ่นที่ ๑ ตามที่วัดบ้านขะยูง ต.ห้วยตามอญ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ได้ประกาศ รับสมัครพระภิกษุ/สามเณรที่สนใจเข้าศึกษาภาษาบาลีวิถีโพลวพลือ รุ่นที่ ๑ ระดับชั้นประโยค ๑-๒ ณ สวนโพลวพลือวัดบ้านขะยูง ต.ห้วยตามอญ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ มีพระภิกษุผ่านการสอบคัดเลือก และสัมภาษณ์

ดังต่อไปนี้

๑. พระคุณัชญ สมจิตฺโต

๒. พระณัฐพิสิฐ อติธมฺโม

๓. พระสุพิศ จนฺทสิริ

๔. พระชัชชญากร ภูริวฒฺฑโณ

ขอแสดงความยินดีกับทุกรูปมา ณ โอกาสนี้

Leave a comment