ขยายหนอต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่อัญเชิญมาลงปลูก ณ สวนโพลวพลือเพื่อแจก

Spread the love

 1,580 total views,  4 views today

วัดบ้านขะยูงดำเนินการขยายหนอต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่อัญเชิญมาลงปลูก ณ สวนโพลวพลือเพื่อแจกแก่ผู้ที่สนใจนำไปลงปลูกเพื่อเป็นศิริมงคล แจกฟรีถวายเป็นพุทธบูชา ถ้าอยากได้จริง ๆ ให้เดินทางมาขอรับได้ที่วัดบ้านขะยูง ต.ห้วยตามอญ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ เท่านั้น โดยติดต่อสอบถามรายละเอียดขอรับได้ที่ พระปลัดอดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ, ดร. โทร.0850889150

ขณะนี้แตกหนอใหม่ใบงามจำนวน 4 หนอ

 

ข่าวเจิตสรูล : สำนักงานกลางวัดบ้านขะยูง

Leave a comment